„Analizuję, komentuję i rozmawiam o marce osobistej, mediach społecznościowych oraz polityce i jej właściwym wymiarze. Zgodnie ze swoim doświadczeniem”

dr Bartłomiej Machnik, EMBA
Aktualności
Podcasty
O mnie
-Doktor nauk społecznych z zakresu nauk o polityce
-Absolwent studiów MBA
-Pedagog, wykładowca akademicki w Collegium Humanum
- Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Regionalnych Collegium Humanum
- Branding manager
-Prowadzący szkolenia z zakresu budowania marki osobistej, wykorzystywania mediów     społecznościowych oraz budowania strategii marketingowych
-Komentator w środkach masowego przekazu
-Doradca wizerunkowy