„Analizuję, komentuję i rozmawiam o marce osobistej, mediach społecznościowych oraz polityce i jej właściwym wymiarze. Zgodnie ze swoim doświadczeniem”

dr Bartłomiej Machnik, EMBA
Aktualności
Podcasty
O mnie
- Doktor nauk społecznych z zakresu nauk o polityce
- Absolwent studiów MBA
- Branding manager
- Prowadzący szkolenia z zakresu budowania marki osobistej, wykorzystywania mediów     społecznościowych oraz budowania strategii marketingowych
- Komentator w środkach masowego przekazu
- Doradca wizerunkowy
- Mówca TED